Prezentarea generală a
Asociaţiei „Centrul de mediere Bacău”

Asociaţia „CENTRUL DE MEDIERE BACĂU ” este o persoană juridică de drept privat, de sine-stătătoare, neguvernamentală, non-profit şi apolitică care a dobandit personalitate juridica la data pronuntarii de catre Judecătoria Bacau a incheierii nr. 49/21.12.2006 şi a inregistrarii in Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecătoriei Bacau, judeţul Bacau.

alege medierea

Asociaţia este constituită şi funcţionează potrivit prevederilor legii referitoare la asociaţii şi fundaţii, O.G. nr.26 din 2000, emisă de Guvernul României.

Asociaţia are drept scop :

 • promovarea, sprijinirea, studiul şi practica medierii;
 • popularizarea medierii în România;
 • aprofundarea  şi înţelegerea procedurii de mediere;
 • formarea de mediatori in conditiile legii;
 • asigurarea resurselor materiale şi financiare necesare activităţii de mediere.

Pentru realizarea scopului, asociaţia îşi propune ca obiective principale :

 • organizarea de seminarii de lucru pentru perfecţionarea tehnicilor de mediere;
 • organizarea de conferinţe publice pentru promovarea medierii;
 • publicări de materiale specifice;
 • publicitate;
 • colaborări cu diverse organizaţii, organe ale administraţiei publice şi persoane fizice;
 • colaborarea cu alte organizaţii şi persoane din ţară şi din străinătate;
 • atragerea de sponsorizări şi susţinerea din partea unor persoane fizice şi juridice;
 • activităţi de mediere în conformitate cu dispoziţiile legii;
 • alte activităţi ce ţin de instituţia medierii.

prima pagină | contact | noutăţi | link-uri utile | termeni şi condiţii

©2008 Asociaţia Centrul de Mediere Bacău